Üretim faaliyetleri sonucu emisyon oluşumuna neden olan tesisler bu emisyonları belirli bir limitin üzerinde atmosfere deşarj edemezler. Ülkemizde bu limit değerler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Endüstriden emisyon kontrolü aşağıdaki gibi 4 ana başlık altında incelenmektedir. İhtiyacınız doğrultusunda sistemleriniz tarafımızdan yerinde incelenerek profesyonel çözümler sunmaktayız.
 • Toz (Partikül Madde) Kontrolü
 • Atık Gaz Kontrolü
 • Uçucu Organik Bileşik Kontrolü
 • Koku Kontrolü

  Emisyon Kontrolü

  Partiküler madde olarak Aeresol, Toz, Uçucu kül, Sis, Füme, Duman, Mist ve Kurum terimleri partiküler madde adı altında sayılabilir. Sanayi tesislerinin faaliyetleri neticesinde oluşan toz emisyonlarının önlenmesi ile ilgili aşağıda saydığımız kontrol teknolojilerinin projelendirilmesi ve uygulaması konusunda profesyonel çözümler sunmaktayız;

 • Çökelme Odaları (Siklonlar, Multisiklonlar)
 • Elektrostatik Filtreler (ESP)
 • Islak Arıtıcılar (Wet Scrubbers)