İşletmelerin faaliyet konusu, kapsamı, kapasitesi vb. hususlar dikkate alınarak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese veya 3.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese kapsamında kalma
durumuna göre işlemler tespit edilir ve işletmenin bulunduğu alana bağlı olarak ruhsat makamına (Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Organize Sanayi Bölgesi ..) başvuru yapılarak tarafımızdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)işlemleri yürütülmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması işlemleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri dışında işletmenin bulunduğu yere göre, Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) yada Maden Kanununa bağlı mevzuat