17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında ilgili kuruluşlar, 1 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylanmak üzere Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler. Bu kuruluşlar, 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izleyerek 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını Bakanlığa sunacaklardır.
Bu kapsamda uzman kadrosu ile hizmet veren firmamız, yönetmelik ve gereklilikleri hususunda sizleri de bilgilendirmekten mutluluk duyacaktır. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçin..