e Model Çevre

Ekolojik dengenin zarar görmesi tüm dünyada ve ülkemizde çevre bilincinin gelişmesine neden olmaktadır. Dünya’da sürekli kalite ve yeni yönetim sistemleri işletmecilere sunularak daha verimli ve daha çevreci bir iş yaşamı standardını yakalamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda turizm sektörü de yeni bir yaklaşıma;Yeşil Yıldız sistemine yönelmiştir. Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi, otellerin ve diğer turizm tesislerinin çevreye duyarlı birer işletme haline gelmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Hizmetin amacı; otellerin Yeşil Yıldız Standartlarına kavuşması için Yeşil Yıldız politikası oluşturulması ve sistemin belgelendirilmesi aşamasına getirilmesi ve belgelendirilmesine esas süreç yönetimi için danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

Anılan sürece bağlı olarak verilecek “danışmanlık hizmeti” kısaca; başta Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3) uyarınca “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” alınmasına esas olacak şekilde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki bürokratik işlemleri, resmi prosedürleri, mevzuat uygulamalarına bağlı olarak yürütülmesi gereken tüm işlemleri içermekte olup, mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yeni fiili durumların da takip ve yönetiminin yapılarak eksiksiz bir “belgelendirme” süreci için yönetim olarak tanımlanmaktadır.