Blog

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisliği günümüz iş yaşamında doğa ile üretimin dengede durması için çalışan bir alandır. Bilindiği gibi imalat sürecinde ortaya çıkarılacak bir ürün için birçok proses ortaya konmaktadır. Gerek insan marifetiyle..
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, kısaca OSGB, ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yürütmek amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Çalışma Bakanlığı işyerlerinin iş güvenliği hizmeti..
Atık Su Deşarj İzni Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler

Atık Su Deşarj İzni Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler

Deşarj izni, faaliyet yürüten birçok tesisin yaptığı işlemler arasında yer almaktadır. Tesis hangi işkolunda faaliyet gösteriyorsa göstersin, kanalizasyon bağlantısına atık sularını göndermek..
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Ağır sanayi tesisleri, endüstriyel işletmeler gibi her türlü tehlikeli maddenin bulunduğu çalışma hayatında, bu maddelerden kaynaklanan iş kazaları veya meslek hastalıkları yaşanabilmektedir..
Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Sanayi faaliyetleri birçok üretime ve hizmete odaklanmış, ülkenin içerideki ihtiyacını gidererek, fazla malı dışarıya satma gayreti içinde olan çalışmalardır. Ancak her üretim ve endüstriyel çalışmada..
Çevre Temizliğinin Önemi

Çevre Temizliğinin Önemi

Çevre temizliğinin önemi bütün bireylerin sorumluluğunda olduğu kadar işletmelerin dikkatine de hitap etmektedir. Sektörel olarak birçok iş alanının ana problemlerinden biri olan çeşitli atıkların çevre kirliliğine neden olması..
Asbest Danışmanlığı Ne İşe Yarar? Zararları Nelerdir?

Asbest Danışmanlığı Ne İşe Yarar? Zararları Nelerdir?

Asbest danışmanlığının ne işe yaradığını açıklamadan önce; ana maddesi olan asbestin ne olduğunu tanımlayalım. Asbest bir diğer adıyla amyant; ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere oldukça..
Arıtma Tesislerinin Çevre İçin Önemi

Arıtma Tesislerinin Çevre İçin Önemi

Atık su; evde veya ticari amaçlarla kullandığımız kirletilmiş sudur. Bu sular büyük ölçüde arıtılmadan kanalizasyonlara, nehirlere, deniz veya okyanuslara tahliye edilirler. Özellikle ticari..
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak için en doğru yol bu konuda danışmanlık ve eğitim veren bir firma ile anlaşma yapmaktır. Danışmanlık ve eğitim firması size sistemin kurulumu..
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İnsan ve doğa birbirinden ayrılması imkansız iki kavramdır. İnsanın doğa ile çekişmesi, ilk insanın var oluşuyla başlayıp sürekli değişen, zaman zaman hırçınlaşan, birbirini sürekli tehdit eden bitmek bilmeyen ve son insan yeryüzünden kalana kadar...
Güvenli Turizm Sertifikasyonu Nedir?

Güvenli Turizm Sertifikasyonu Nedir?

Farklı özellikleri ve zenginlikleri nedeniyle turizm yönünde gelişmiş ülkelerde, turistik bölgelerde faaliyet gösteren birçok işletme türü bulunmaktadır. Bu işletmelerin kalite standartlarını yükseltmek amacıyla..
Su Kirliliği

Su Kirliliği

İnsanlık için yaşamsal değeri olan suyun her geçen gün farklı etkenler nedeniyle kirlenmesi, çevreyi içinde yaşanılamaz bir hale getirmeye doğru götürmektedir. Su kirliliğinin sadece suyun içindeki canlılar için değil, insanlar için de doğada yer alan..
Temiz Üretim Faaliyetleri

Temiz Üretim Faaliyetleri

Ekonomik amaçla yapılan her türlü faaliyette temiz üretim ilkelerine göre üretim yapmak doğaya karşı en büyük sorumluluktur. Bütün endüstriyel faaliyetlerde hava, su ve çevrenin korunması için bacalar, atık sular ve toprağa gömülecek her türlü maddenin..
Biyolojik Arıtma Nedir? Biyolojik Arıtmanın Amacı Nedir?

Biyolojik Arıtma Nedir? Biyolojik Arıtmanın Amacı Nedir?

Biyolojik arıtma artan su tüketimini nedeniyle ortaya çıkan atık suların, çevreye bırakılmadan önce arıtılması işlemidir. Bilindiği gibi birçok şehrimizde nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte endüstriyel..
Madencilik Projeleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Madencilik Projeleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yer altı kaynaklarının çıkarılması ile ilgili yapılan işlemlerin bütününe verilen ad olan madencilik çalışmaları özel teşebbüsler aracılığı ile ülkemizin birçok ilinde yapılmaktadır. Birçok değerli..
Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Hastaneler çeşitli tıbbi müdahalelerin yapıldığı ve bu nedenle birçok medikal ürünün kullanıldığı yerlerdir. Bu ürünlerin kullanımdan sonra atık olarak çeşitli torbalarda biriktirildiği görülmektedir..
Baca Gazı ve Hava Kirliliği Kontrolü Nasıl Yapılır?

Baca Gazı ve Hava Kirliliği Kontrolü Nasıl Yapılır?

Endüstriyel tesislerin çalışmalarını sürdürürken bacalarından ortaya çıkan baca gazının havayı kirletmesi nedeniyle kontrol edilmesi ve önlem alınması zaruriyeti doğmaktadır. Kontrolsüz yapılacak..
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü

Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü son derece önemli ve doğayı koruyan önlemler silsilesini içeren bir süreçtir. Bu konuda yasal mevzuat kapsamında yapılan kontrollerin sonucunda alınması..
Yeşil Yıldız Nedir?

Yeşil Yıldız Nedir?

Yeşil yıldız çevreye duyarlı konaklama tesisleri için düzenlenmiş ve kalite etiketi anlamına gelen bir sertifikasyonun adıdır. Çevreye zarar vermeyen veya en az vermek için çaba sarf eden konaklama..
Çevre Danışmanlığının Önemi

Çevre Danışmanlığının Önemi

Çevreye duyarlı olması gereken birçok işletmenin aldığı bir hizmet olan çevre danışmanlığının önemi her geçen gün artmaktadır. Kirlenen dünyamız alarm vermekte, su ve çevre kirliliği insanların..
Entegre Çevre Bilgi Sistemine Nasıl Kayıt Yapılır?

Entegre Çevre Bilgi Sistemine Nasıl Kayıt Yapılır?

Çevre danışmanlık firmalarının en önemli işlerinden biri olan ve bu alanda faaliyet gösterip danışmanlık hizmetine ihtiyacı bulunan firma, işletme..
Atık Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Atık Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Atık yönetimi son zamanlarda endüstride en fazla üzerinde durulan konulardan biridir. Sanayi devrimi ile birlikte yapılan fabrikaların işlettikleri hammaddelerin imalat..
Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı

Üretilen malların kullanımı sırasında paket, kutu, içerik ve diğer bazı parçalarının atık durumuna geldiği görülür. Bu atıklar cam, kağıt, plastik veya evsel atık olabileceği gibi sektöre göre, kimyasal, biyolojik..
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Neden Gereklidir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Neden Gereklidir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi ya da kısa adıyla ÇED, doğada yapılacak bir işletme projesinin veya faaliyetinin, çevreye ne gibi etkileri olacağını öngörme süreci..
Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar?

Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar?

İşletmelerin faaliyetlerini yürütürken çevreye zarar vermeden çalışması önemlidir. Birçok sektörde fabrika açarken, madencilik yaparken, yer altı kaynakları ile ilgili faaliyetler gerçekleştirirken..
ÇED Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?

ÇED Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?

Şirketlerin yapacakları faaliyetler çerçevesinde çevreye zarar vermemeleri istenir. Çalışmaların çevreye etkisini değerlendirmek üzere hazırlanan ÇED raporu bazı durumlarda istenmez ve firma muaf tutulur..

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Model Çevre, Danışmanlık
Web Tasarım: Akademi Grafik